Låt pojkar få vara pojkar

För 3 och 1/2 år sen hände det mest magiska i mitt liv, jag fick den stora äran att bli mamma till Ossian Finn Per Norman med hår som sen visade sig vara lockigt, bruna ögon  och en envishet som är resultatet av generationers envisa Normans. Han var perfekt, men samtidigt började en helt ny kamp för mig. Kampen att låta min pojke få vara den pojke han är.

Kampen att få en pojke som är stark, snabb, modig, vågar möta sina rädslor och vågar ta för sig av livet.

Men även kampen att låta min pojke få vara omtänksam, omhändertagande, snäll, gosig, kramig, mammig, en pojke som älskar att pussas och har bra kontakt med sina känslor.

En pojke som alltid säger till när han inte mår bra, en pojke som vågar gråta.

När han var yngre var det lätt. De flesta misstog han för en flicka, men vi sa inget utan lät deras fördomar vara just det dom är, fördomar och tänkte att det var deras förlust.

Men man kan inte ha en bebis för evigt. Barn växer, och med dom växer samhällets normer på barnen. Mitt barn får inte ha klänning, mitt barn behöver klippa sig, mitt barn är för mammig, mitt barn är för tystlåtet, det är onormalt och fel och nu är det väl ändå dags att rätta in sig i ledet?

JAG tycker det är fel och onormalt att inte tillåta min pojke ha klänning på sig, att mitt barn inte får vara tystlåten när han känner för det, att mitt barns vilja kring sitt hår inte respekteras . För tusan, mitt barn ska inte rätta in sig i ledet om han inte vill det och slår nån ner på honom för det ska han vara stark nog att gå upp på barrikaderna och skrika ut sin rätt till sitt eget liv. Och tills han är gammal nog för att göra det själv är jag hans förkämpe nummer ett.

Låt min pojke få vara en pojke. En pojke som som älskar sin bebis, bär klänning och har långt hår, klättrar i träd, springer snabbt som vinden och har en vilja av stål. Låt mitt barn få vara Ossian.

Detta är en del av Lulastics internationella blogg-länksamling om feministiskt föräldraskap.

Ossian

For three and half years ago,the most magical thing of my life happend, I had the honor to be the mother of Ossian Finn Per Norman with hair that later proved to be curly, brown eyes and a stubbornness that is the result of generations of equally stubborn Norman’s. He was perfect, but at the same time began a new struggle began for me.

The fight to let my boy get to be the boy he is. The struggle to get a boy who is strong, fast, brave, dare to face his fears and dare to make his life his.

But also the struggle to let my boy get to be caring, nurturing, kind, cuddly, mommyloving, a boy who loves to kiss and have good contact with his emotions.

A boy who always tell when he’s not feeling well, a boy who dares to cry.

When he was younger, it was easy. Most mistook him for a girl, but we did not correct, but let their prejudices be just what they are, prejudices, and thought that it was their loss. But you can not have a baby forever.

Children grow, and at the same time the society’s norms on the children. My child shall not wear that dress, my child need a haircut, my child is to close to me, my child is shy, it is abnormal and wrong, and now it is surely time to align themselves in the ranks?

I think it is wrong and abnormal not to allow my boy the choice of not wearing a dess, that my child may not be quiet when he feels like it, that my child’s feelings about his hair are not respected.

Dammit, my child should not align himself in any norm he does not want to follow and if anyone dare to take away that right from him he shall be strong enough to go out on the b barricades and shout out his right to his own life. And until he is old enough to do it himself, I’m his number one champion.

Let my boy be a boy. A boy who loves his baby, wear a dress and have long hair, climbing trees, running fast like the wind and has a will of steel. Let my child be Ossian.

This is a part of Lulastic’s International blog link- up about feminstic parenting. 

Advertisements

One comment

  1. Jaa! Hurra för att låta barn vara dem de är, uppmuntra dem att våga lyssna på sitt hjärta och följa sin egen vilja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s